Програма партії

Соціальна альтернатива для України

Гідність, рівність, справедливість!

Наша місія

Ми прийшли в політику, щоб забезпечити еволюційний розвиток і побудову потужної демократичної, соціально-орієнтованої держави, де кожен громадянин матиме можливість реалізувати свої здібності і отримати справедливу винагороду за результатами власної праці.

Ми впевнені, що побудова динамічної конкурентоспроможної країни неможлива без подолання глибокої прірви між бідними і багатими; без забезпечення реальної рівності економічних і соціальних прав громадян; без відновлення в людях почуття власної гідності, віри у справедливість, впевненості у майбутньому.

Ми чітко формулюємо свою принципову відмінність від пострадянських лівих. Ми дивимося вперед, а не назад, сповідуючи цінності демократії та європейського вибору.

Керуючись досвідом сучасного європейського лівоцентристського руху, ми бажаємо стати провайдерами нової політичної культури, нового принципу взаємовідносин між владою і громадянами.

Наші цінності

Людина

Щаслива людина, її гідність і права - є абсолютним пріоритетом політичного, економічного і соціального розвитку держави.

Ми заперечуємо та засуджуємо використання людей, як засобу досягнення влади. Влада для людей, а не навпаки. Цей принцип має бути покладений в основу державної політики не на словах, а на справах.

Свобода

Свободу людини ми розуміємо, перш за все, як можливість вибору, як свободу від експлуатації, приниження, злиднів, страху.

Свобода розширює можливості розвитку та професійного самовизначення людини, її здатність відстоювати свою громадянську позицію.

Свобода людини невід’ємна від її особистої відповідальності і не повинна ігнорувати права інших людей.

Рівність

Неухильне дотримання Конституції та законодавства усіма, незалежно від статусу – це основа рівності можливостей.

Ми вважаємо неприпустимим і небезпечним для стабільності держави нинішній рівень соціального розшарування суспільства і виступаємо за реальну рівність при розподілі ресурсів і суспільних благ

Ми не ототожнюємо поняття рівності можливостей і рівності результатів. Використання наданих державою можливостей - вибір і відповідальність самих громадян.

Солідарність

Єдність, взаємна довіра та взаємна відповідальність – найважливіша умова подолання наслідків глибокої соціально-економічної кризи, що охопила Україну.

Тільки солідарне суспільство може побудувати справжню соціальну державу і забезпечити гідне життя людям. Солідарність – це підтримка слабких сильними, малозабезпечених заможними, хворих здоровими.

Справедливість

Через солідарну відповідальність держави та роботодавців, громадяни повинні отримати рівний доступ до соціальних послуг та відповідних високих стандартів життя.

Головні загрози

кланово-олігархічна еліта, безвідповідальна перед суспільством;

неприпустиме в цивілізованому світі соціальне розшарування суспільства;

продовження клановою олігархією кримінальної приватизації найбільш рентабельних земель та об'єктів інфраструктури;

дискримінація корумпованою бюрократією більшості населення, масове адміністративне свавілля;

наростаюча загроза соціального вибуху і розпаду держави, чим без сумніву спробують скористатися зовнішні сили.

Вісім факторів успіху

Нова стратегія економічної політики

Має бути спрямована на поліпшення якості життя всіх громадян. Головним наслідком такої політики має стати подолання різкого соціального розшарування та ліквідація масової бідності. Ми виступаємо за посилення позицій держави в законодавчому регулюванні економічних суспільних відносин.

Скорочення розриву між бідними і багатими

Повинно розпочатися із забезпечення гарантій трудових прав найманих працівників.

Ми виступаємо за прийняття законів, що гарантують мінімальну оплату праці вище прожиткового мінімуму, обов'язковість і стабільність трудової угоди, права дійсно незалежних профспілок, включаючи реальне право на страйки.

Вирівнювання можливостей

Стабілізує суспільство, зменшить у людей відчуття невпевненості у своєму майбутньому і у майбутньому своїх дітей. Ми виступаємо за забезпечення якості і загальної доступності охорони здоров'я, освіти, житла та комунальних послуг; право на працю та її справедливу оплату; право на відпочинок; гарантії гідного життя для пенсіонерів, інвалідів, ветеранів та інших груп населення, що потребують соціального захисту.

Відокремлення влади від бізнесу

Дозволить позбутися надмірного впливу та втручання великого бізнесу у політику.

Ми виступаємо за прийняття законів про лобіювання у парламенті, про заборону представникам великого бізнесу обіймати державні посади.

Приборкання кланової олігархії – деолігархізація

Необхідна умова для подолання наслідків неефективних і несправедливих реформ 90-х років. Ми виступаємо з вимогою встановлення над «кастою недоторканних» жорсткого контролю з боку держави.

Удосконалення системи державного управління - дебюрократизація

Має забезпечити  максимальну прозорість системи державного управління і нову якість державних послуг для всіх громадян. Ми виступаємо за удосконалення системи громадського контролю за діяльністю державного апарату, виконанням державного бюджету та використанням державного майна.

Реалізація інтелектуального потенціалу нації

Знання та інноваційні технології є ключовою умовою прискореного економічного розвитку в сучасному світі. Ми виступаємо за створення інноваційної інфраструктури для максимальної реалізації інтелектуального потенціалу українців.

Збереження комфортного середовища

Дбайливе ставлення до природи означає нову якість розуміння цінності кожного з її творінь. Ми виступаємо за формування екологічної культури населення.

Політична партія «Соціальна альтернатива» заявляє про свою готовність:

відповідати на виклики та взяти відповідальність за розвиток країни і майбутнє народу

вести конструктивний діалог з усіма партіями і об'єднаннями

направити потенціал кожного громадянина на благо України

Разом ми зможемо відродити Україну, її економічний потенціал та соціальну справедливість!